Видео

Автомат хоолой бөглөх машин

Хагас авто хоолой дүүргэгч битүүмжлэх машин

Monodose Tube Strip хоолой fial ампулыг дүүргэх, битүүмжлэх машин

Хоолойг бөглөх, битүүмжлэх машин

Хоолойн чигжээс

Автомат шүдний оо хоолой бөглөх машин

Биеийн гель автомат хоолой бөглөх машинд зориулагдсан